Palvelukonseptin innovointi, kehitys sekä brändimuotoilu & lanseeraus.

Vahvistava-valmennus

KUVAUS

Kehitimme yhdessä Ravistamo Oy:n kanssa uuden palvelun ja autoimme tuomaan sen markkinoille. Palvelutuotteen kehittämisessä hyödynnettiin palvelumuotoilua ja ihmislähtöisen suunnittelun (HCD) periaatteita. Projekti aloitettiin toimintakentän kartoituksella ja työpajoilla. Osallistava kehittämistyö vietiin läpi yhdessä Ravistamon henkilökunnan ja kohderyhmien kanssa. Pajoissa kuultiin ja havainnoitiin laajasti eri toimijoiden ja loppuasiakkaiden näkökulmia ja kokemuksia. Kerätyn tiedon pohjalta saimme koostettua parempaa ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja toiveista. Rakensimme yhdessä Ravistamon kanssa palvelumallin ja visualisoimme palvelupolun sekä palvelukokonaisuuden. Palvelun lanseeraamisen tueksi suunnittelimme palvelulle oman brändin ja ilmeen, pitch deck -aineiston, www-sivut sekä ensimmäiset myynti- ja markkinointimateriaalit.

TULOKSET

Kehittämisen lopputuotoksena syntyi uusi hoivayksiköille suunnattu ravitsemushoidon kehittämisen työkalu – Vahvistava-valmennus. Palvelutuote pilotoitiin onnistuneesti useassa julkisessa ja yksityisessä hoivayksikössä. Palvelu on saanut runsaasti positiivista palautetta, mediahuomiota ja se voitti Food Business Challenge -liikeideakilpailun.