Palvelukonseptin innovointi, kehitys sekä brändimuotoilu & lanseeraus.

Vahvistava-valmennus KUVAUS Kehitimme yhdessä Ravistamo Oy:n kanssa uuden palvelun ja autoimme tuomaan sen markkinoille. Palvelutuotteen kehittämisessä hyödynnettiin palvelumuotoilua ja ihmislähtöisen suunnittelun (HCD) periaatteita. Projekti aloitettiin toimintakentän kartoituksella ja työpajoilla. Osallistava kehittämistyö vietiin läpi yhdessä Ravistamon henkilökunnan ja kohderyhmien kanssa. Pajoissa kuultiin ja havainnoitiin laajasti eri toimijoiden ja loppuasiakkaiden näkökulmia ja kokemuksia. Kerätyn tiedon pohjalta saimme koostettua […]

Read more "Palvelukonseptin innovointi, kehitys sekä brändimuotoilu & lanseeraus."